Vastuullisuus 

Vastuullisuuden osa-alueet

 • Epäasiallinen käyttäytyminen
 • Et ole yksin -palvelu

Mitä on epäasiallinen käyttäyminen?

Epäasiallinen käyttäytyminen on yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä tai lainvastaista käyttäytymistä toista kohtaan. Se on järjestelmällistä, jatkuvaa tai kertaluontoista toista alistavaa toimintaa joko tekona tai laiminlyöntinä. Se voi olla esimerkiksi:

 • toistuvaa henkilön ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän mustamaalausta
 • treeniyhteisön ulkopuolelle jättämistä
 • huutamista, haukkumista, asiatonta nimittelyä, pahan puhumista toisesta tai naurunalaiseksi saattamista
 • fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkailua
 • epäasiallista valta-aseman väärinkäyttöä
 • seksuaalista häirintää
 • sukupuoleen perustuvaa häirintää
 • päihteisiin liittyvää epäasiallista käytöstä

Toimintaohje harrastajalle epäasiallista käyttäytymistä kohdatessa

 • Yritä ilmoittaa selkeästi epäasiallisesti käyttäytyvälle henkilölle, ettet hyväksy hänen toimintaansa ja vaadi sen lopettamista.
 • Yritä muistaa tapahtuma-aika ja -paikka sekä se, mitä tapahtui, ja keitä oli läsnä.
 • Kerro tapahtuneesta ryhmäsi vastuuvalmentajalle, jollekin muista valmentajista tai jolle kulle seuran toimihenkilöistä. Kerro tapahtuneesta lisäksi vanhemmillesi.
 •  Voit myös ottaa nimettömästi yhteyttä Väestöliiton Et ole yksin –palveluun, ja jutella luottamuksellisesti turvallisen aikuisen kanssa.


ET OLE YKSIN -PALVELU

Urheiluharrastuksen on oltava turvallista – kaikilla on oikeus nauttia harrastamisesta ilman pelkoa!

Et ole yksin on Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishanke, jonka päämääränä on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalisen häirinnän ja kaikenlaisen väkivallan kokemuksia urheilussa. Autamme epäasiallisen käytöksen, häirinnän, väkivallan tai kiusaamisen kohteeksi joutunutta ja hänen läheisiään.

Et ole yksin on Suomen ensimmäinen kohdennettu tukipalvelu, johon seksuaaliväkivallan ja häirinnän, epäasiallisen käytöksen tai kiusaamisen kohteeksi joutunut urheilija tai urheilutoimija voi olla yhteydessä ja saada apua. Valtakunnallisen tukipalvelun lisäksi hankkeessa vahvistetaan lasten ja nuorten itsemääräämisoikeutta sekä lisätään vanhempien ja valmentajien tietoja nuorten kokeman väkivallan ja häirinnän ehkäisystä. Hanke järjestää koulutuksia seurojen ja lajiliittojen edustajille epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisystä ja siihen puuttumisesta. Valmentajille on lisäksi tuotettu verkkokurssi ja seuroille sekä vanhemmille helposti käytettäviä materiaaleja.

Urheiluharrastuksesta saa parhaimmillaan iloa, onnistumisia ja hyviä ystäviä. Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishankkeessa edistetään jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti. Oletko sinä kohdannut epäasiallista käytöstä tai häirintää urheilussa? Yhteyttä voivat ottaa urheilijat, urheilijan vanhemmat/huoltajat, valmentajat, sekä urheiluseurojen tai lajiliittojen työntekijät ja vapaaehtoiset.